TROST
מכתבי המלצה

מתוך 7עמוד
  • 2009

    שמעון אלטר , מנכ"ל אלטר מחשבים

    "הקפיצה המהירה והעניינית שלך לתוך העסק עם הניתוח המדויק והאפיון של הדברים הצריכים שינוי היו מאוד מוצלחים ברוך ה' וגם הביאו פירות מבורכים"

  • 2008

    הרב יצחק ידגר, מנכ"ל בית חב"ד תענ"ך

    "תודה וברכה על עבודתכם הנפלאה" 

מתוך 7עמוד
© 2022 כל הזכויות שמורות ללקוח בע"מ