ויצו - ויצו גן ונוף

חזרה לפרויקטים

קמפיין מיתוג מחדש ויחסי ציבור

האתגר:

בניית קמפיין אטרקטיבי לתושבי פתח תקווה עבור החטיבה והתיכון האקסטרני, תקשור השינוי המתחולל והשיפור

התהליך:

באמצעות מסרים חדים ואטרקטיביים פנינו פנימה והחוצה. מטרות הקמפיין היו משיכת קהל יעד איכותי לתיכון האקסטרני בעזרת מגמות ייחודיות, וחיזוק גאוות היחידה הפנימית בעזרת מודעות טיזר וחשיפה בעיתונות ובשילוט על מכוונים ואוטובוסים, כמו כן יצרנו עלונים אטרקטיביים לחלוקה בדיוור ובהפצה רוויה. בנוסף הפעלנו מערך תקשורת ויחסי ציבור אשר יצרו חשיפה נוספת

התוצאות:

גידול של כ-50% בכמות הנרשמים החדשים ועלייה משמעותית  באיכות הנרשמים

 

© 2021 כל הזכויות שמורות ללקוח בע"מ