"מגדלאור" בנשיאות הרב גרוסמן

חזרה לפרויקטים

הובלת מבצעי גיוס משאבים

מטרת הפרוייקט:

ניהול מערך הפרסום והתקשורת כולל תשדירי חסויות בטלוויזיה, רדיו, עיתונות ואינטרנט.

תיכנון טקטיקת גיוס מתורמים.

פרויקט "חג שבע":

תכנון והובלת מבצע תרומות ארצי לפסח למען משפחות נזקקות.

התוצאה: למעלה מ 20,000- משפחות תרמו סלי מזון!

פרויקט בשיתוף "שופרסל":

תכנון והובלת מבצע גיוס תרומות במשך כשבועיים בכל קופות רשת שופרסל.

התוצאה: למעלה מ 100,000- משפחות תרמו למבצע!

© 2021 כל הזכויות שמורות ללקוח בע"מ