עיריית נתניה אגף חינוך על יסודי

חזרה לפרויקטים

המטרה:

 

מיתוג מהפיכת החינוך העל יסודי בנתניה

     פרויקט הנגשת מידע לפתיחת אזורי הרישום בעיר.

 

שלב א': לאחר שנפגשנו עם הנהלת אגף החינוך והבנו את חזון מערכת החינוך קיימנו פגישות עם כל מנהלי התיכונים

(כל פגישה בנפרד) במהלכן ניתחנו את הייחודיות והחוזקות של כל ביה"ס.

 

שלב ב': פיתחנו שפה מיתוגית כוללת למערכת החינוך המדגשיה את חופש הבחירה יוצא הדופן,

המגובה בתכנים מתקדמים ועשירים, המאפשר התאמה מירבית ליכולות ותחומי העניין של כל תלמיד.

ההשראה נלקחה מאינסטגראם.

 

שלב ג': פיתחנו חלופות לשפה מיתוגית לכל בית ספר הכוללת הגדרת ייחודיות חדה ומעוררת עניין.

נפגשנו עם כל מנהלי בתי הספר (כל פגישה בנפרד) וקיימנו דיון בו הוחלט על החלופה הנבחרת.

 

שלב ד': הפקת חוברת עירונית שחולקה לכל מסיימי משפחות בתי הספר היסודיים בעיר.

© 2021 כל הזכויות שמורות ללקוח בע"מ