אסטרטגיה ומיתוג, בניית  וייעול מערך הגיוס משאבים, קמפיינים חברתיים והפקת פרסומיות.

  • עמותת שלומית
© 2019 כל הזכויות שמורות ללקוח בע"מ