קטגוריות פעילות

להן תחומי השוק בהן אנו פועלים:
 

> אגפי חינוך ברשויות מקומיות

> רשתות חינוך

> מכללות

> בתי ספר

> תיכונים

> חטיבת ביניים

> גני ילדים

> מעונות

> ישיבות

> אולפנות

> גרעין תורני

> מכינות

> תלמודי תורה

> סמינרים

> עמותות

> קרנות

> ארגונים

> פנימיות

> כפרי נוער

> מוסדות חינוך

© 2022 כל הזכויות שמורות ללקוח בע"מ