TROST

סוגי לקוחות

שיווק, פרסום ומיתוג אולפנות

המוסד החינוכי הצעיר ביותר הקיים היום בשוק החינוכי הוא האולפנות לבנות. כל מי שמכיר את הדברים לעומק מבין שאולפנה היא בית ספר רגיל ולא ישיבה לבנים.

החינוך הציוני דתי בנה תפיסה חינוכית אחרת לגמרי בכל מה שקשור לחינוך שהוא מעניק לבנות. אמנם, כמו בישיבות תיכוניות, גם כאן יש דגש על חינוך תורני משמעותי וכמו בכל בית ספר ישנו דגש על מצויינות ושאיפות אקדמאיות גבוהות אך השיח בעולם האולפנות הוא, כמעט תמיד, קודם כל, אנושי. כזה השם דגש על התהליך הפנימי, על הקהילה המיוחדת שנרקמה במקום ועל הקשרים המיוחדים בין התלמידות לצוות.

יכול להיות שהאולפנה בעלת דגשים נוספים, פונה לקהל יעד מסויים. אבל בלי הסיפור הקהילתי-אנושי שנלקח בחשבון - מפספסים את הנשמה של מה זאת אולפנה.

    © 2021 כל הזכויות שמורות ללקוח בע"מ