TROST

סוגי לקוחות

שיווק, פרסום ומיתוג ישיבות

במשך שנים הייתה קיימת הסתייגות מוחלטת של עולם הישיבות מלהשתמש בכלים שיווקיים ופירסומיים. התפיסה העצמית של המוסדות הישיבתיים את עצמם כמקור של אתיות ומוסר גרמה להם לסלידה מהטכניקות ה'מלוכלות' של עולם הפירסום. אבל הרבה השתנה מאז.

ראשית, המציאות השתנתה ושפע המוסדות גרם לכך שכל מוסד שלא מצליח להנגיש את המידע שלו ואת הייחודיות פשוט נעלם מהנוף.

שנית, קם דור חדש של אנשי תקשורת ושיווק שאמונים על החינוך הדתי ויודעים לייצר מיתוג, שיווק ופרסום שמגיע ומניע לפעולה בצורה שמתאימה לערכים ולתפיסות של הישיבות. שיווק כזה שמבין את הדקויות הופך לא אחת לכוח שלא רק שלא עומד בסתירה לערכים של המוסד אלא גם מכפיל ומשלש את ההטמעה של אותם ערכים הלאה. רק צריך לדעת למצוא את הממתג והפירסומאי המדוייק לנו.

    © 2021 כל הזכויות שמורות ללקוח בע"מ