TROST

סוגי לקוחות

שיווק, פרסום ומיתוג תיכונים

פרסום של מוסדות חינוך הוא כבר מזמן דרישת בסיס לכל מוסד. אך לא דומה מוסד חינוכי יסודי לתיכוני וזה אינו דומה למוסד אקדמי או לעמותה ממשלתית.

כאשר ניגשים לבחון תהליך מיתוגי ושיווקי במוסד כזה או אחר יש צורך בהיכרות עמוקה עם המאפיינים הייחודיים לו. כאשר מפרסמים יסודי קהל היעד מובחן וברור מאוד - הורי הילדים. הילדים בגילאי היסודי לא מהווים פקטור משמעותי בבחירת המוסד. כנ"ל הדבר במוסד אקדמי בו קהל היעד הוא סטודנטים צעירים בגילאי העשרים המוקדמים. דווקא התיכון מהווה אתגר משמעותי בנושא. מעבר לכך שגיל ההתבגרות עצמו הוא גיל בו התלמידים נעים על ציר רחב מאוד בין הילדות לחיים הבוגרים, ציר בו המשותף לכל הגילאים כולם הוא דעתנות גדולה ונחרצות - האתגר הגדול ביותר הוא שבתיכונים ישנם שני קהלי יעד שונים ומנוגדים.

גם התלמידים וגם ההורים מהווים קהל יעד לפרסום המוסד שכן גם ההורים מהווים גורם משמעותי בבחירת מוסד. כידוע לכולנו, גיל ההתבגרות הוא זירת הקרב הגדולה ביותר בין ההורים למתבגרים - ולזירת הקרב הזו אנו צריכים להיכנס ולייצר שפה שתמצא חן גם לאוזני ההורים השמרנים וגם למתבגרים המעיזים. איך עושים את זה? צריך להיות, קודם כל, אדם שאוהב אתגרים.

    © 2021 כל הזכויות שמורות ללקוח בע"מ