מחקר ואסטרטגיה

קב' מיקוד וראיונות עומק (מורים, תלמידים, הורים, מתעניינים פוטנציאליים)

מחקר

  • ניתוח חזון, ייחודיות, חוזקות וחולשות

  • ניתוח סביבה תחרותית

  • פענוח צורכי קהל יעד

אסטרטגיה

  • גיבוש רעיון ומתווה לפריצת דרך מיתוגית. 
  • אסטרטגיה תחרותית למיצוב ובידול אפקטיבי.
  • מינוף איכויות האירגון ליצירת בולטות שיווקיות.
  • התמודדות עם שחיקה/נחיתות תדמיתית והאטה בביקוש.
  • יעוץ לניהול משברי תדמית.

 

© 2022 כל הזכויות שמורות ללקוח בע"מ