TROST

סוגי לקוחות

ניהול שיווק באאוטסורסינג המתכלל את כלל פעילויות השיווק, הפרסום, התדמית וקדום המכירה, לכדי תוכנית שלמה הממצה את מלוא ההזדמנויות של לקוחותינו בשווקים השונים.

© 2020 כל הזכויות שמורות ללקוח בע"מ